Een grote meerderheid van gemeenten heeft tijdens het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) gestemd voor een motie om een landelijke regeling voor spuitvrije zones te verkrijgen. De gemeenten staan voor een grote woningbouwopgave, waarbij spuitvrije zones in agrarische gemeenten de mogelijkheden voor woningbouw regelmatig belemmeren. De gemeenten willen dat er een duidelijke, wetenschappelijk onderbouwde, landelijke regeling komt waarbij ze op een eenvoudige manier kunnen afwijken van de standaard afstandsregels die in hun bestemmingsplannen staan als de situatie zich daarvoor leent. Wetenschappelijk onderzoek zou moeten aantonen welke  spuitvrije zones tegenwoordig mogelijk  zijn, omdat nu minder chemische middelen worden gebruikt dan voorheen.
De motie was ingediend door de gemeente Buren, met steun van de gemeenten West Maas en Waal, Maasdriel, Tiel, Culemborg, Zaltbommel en Neder-Betuwe en kreeg steun van 86 procent van de Nederlandse gemeenten.
VNG gaat met de bij de motie betrokken gemeenten onderzoeken wat de beste weg is om te komen tot een oplossing. Hiervoor zal afstemming worden gezocht met de ministeries van LNV, I&W en BZK en mogelijk ook het Ctgb.
Op dit moment gelden geen landelijke wettelijke bepalingen over minimaal aan te houden afstanden tussen agrarische percelen en woningen (en tuinen) of andere gevoelige functies zoals kampeerterreinen en recreatieverblijven. In de huidige gemeentelijke bestemmingsplannen  wordt op basis van jurisprudentie de afstand van 50 meter tussen fruitteeltpercelen en woon- en verblijfslocaties steeds meer een harde eis die belemmerend is voor woningbouw en de aanplant van nieuwe fruitpercelen. De NFO is met bovengenoemde gemeente in overleg om uit de huidige onwerkbare situatie te komen. Een deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing is volgens de NFO dringend nodig. Lees hier de motie van de gemeente Buren en het preadvies van VNG.
Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 juni 2023 - 16:24