NFO-voorzitter Ron Mulders hield donderdag 15 juni een lezing op de Ctgb-relatiedag. In de inleiding, getiteld Duurzaam toepassen en toelaten volhouden, benadrukte hij de breedte waar de teler in zijn bedrijfsvoering rekening mee moet houden. De teler heeft te maken met het maatschappelijk speelveld en een burger met een sterke focus op natuur en milieu.  Tegelijk dwingt het economische speelveld tot een resultaat van een grote uniforme productie voor een lage prijs. Deze dwang tot resultaat is er ook decennia lang geweest vanuit de overheid die schaalvergroting en economische weerbaarheid gestimuleerd heeft. De huidige Nederlandse economie is gericht op groei. Dit geeft voor de agrarische ondernemer een toenemende frictie tussen maatschappelijk wensen en economische eisen. Ron Mulders riep dan ook op tot een balans te komen tussen toelaten, toepassen en handhaven en wensdenken los te laten. Antwoorden op de maatschappelijke wensen zijn nodig, maar zorg er wel voor dat agrarische ondernemers de transitie kunnen maken. Hij sloot af met de oproep dat de overheid oog moet hebben voor die situaties waar echt geen oplossingen zijn. Een teler heeft wel een bedrijf te runnen en een centrale rol in de voedselproductie.
Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 juni 2023 - 16:35