De regering moet gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de extreme lastenstijging door de invoering van de ODE-heffing te verminderen en eventueel uit te stellen. Dit is het gevolg van de aangenomen motie van CDA-er Peter Essers door de Eerste Kamer. In de motie verzocht hij de regering verder in overleg te treden met een aantal sectoren, waaronder de glastuinbouw.
Tegelijkertijd heeft de Eerste Kamer ook ingestemd met het Belastingplan 2020 en de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, wat betekent dat de ODE-tariefverhoging wel doorgaat.
In een Kamerbrief van afgelopen vrijdag, 13 december, liet minister van EZ Eric Wiebes al weten op korte termijn in overleg te treden met de glastuinbouw om een brede monitoring op te zetten om de betaalbaarheid en de gevolgen voor de duurzaamheid van de verhoogde ODE te volgen.
De NFO stuurde samen met partners binnen Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland een brief aan de leden van de Eerste Kamer en de kamerfracties met daarin een stemadvies voor de door Essers ingediende motie. PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor de motie.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 december 2019 - 21:51