Aardbeienteler Jan van Meer heeft als eerste agrarisch ondernemer in Nederland het Agrarisch Keurmerk Flexwonen in ontvangst mogen nemen. Dit keurmerk, dat is opgezet door de vakbonden en land- en tuinbouworganisaties, borgt de kwaliteit en veiligheid van kortdurende huisvesting op het erf.

Om het keurmerk te mogen voeren, moet een ondernemer zich jaarlijks door een geaccrediteerde certificerende instelling laten keuren. Werknemersorganisaties FNV en CNV, NFO, KAVB en Glastuinbouw Nederland, de regionale LTO-organisaties en LTO Nederland hebben het Agrarisch Keurmerk Flexwonen opgericht om de kwaliteit van huisvesting te borgen.

LTO Nederland beheert het keurmerk, dat in februari 2019 bij de Raad voor Accreditatie is ingediend. Het accreditatieproces duurt doorgaans ongeveer een jaar. Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een overgangsperiode tot 1 september 2020 ingesteld zodat ondernemers die huisvesting volgens de norm van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen bieden, onder voorwaarden al de huur mogen verrekenen met het wettelijk minimumloon (WML) van de arbeidskracht. De NFO is content dat de verrekening met het WML nu kan plaatsvinden. Dat scheelt veel administratief gedoe.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 juni 2019 - 18:45