De Vlaamse overheid heeft via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) een tijdelijke waarborgregeling in het leven geroepen voor fruittelers die een overbruggingskrediet nodig hebben. De hulp is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geld nodig hebben en niet voor degenen die structurele financiële problemen hebben. Het krediet is bedoeld voor operationele kosten en heeft een looptijd van maximaal zeven jaar.
De waarborg die via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds aan de banken wordt verstrekt, bedraagt hoogstens 80 procent van het aanvaarde kredietbedrag gedurende maximaal drie jaar. Het brutobedrag van de waarborg mag niet hoger oplopen dan € 20.000 per jaar.
De Belgische fruitsector werd in april officieel erkend door de overheid als sector in crisis. Een tweede tegemoetkoming vanuit de Vlaamse overheid is dat de dossiers bij het Landbouwrampenfonds van de droogteschade in de fruitsector met voorrang worden afgehandeld. De uitbetaling zal in augustus gebeuren.

Bron: vilt.be

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 juni 2019 - 18:46