Vorige week hebben de Europese lidstaten ingestemd met een verbod op Calypso. De Europese commissie had op basis van een risicobeoordeling door EFSA dit voorgesteld. Eind dit jaar wordt duidelijk wat de definitieve datum wordt. De verwachting is dat in het eerste half jaar van 2020 nog Calypso gekocht kan worden en tot eind 2020 opgebruikt. De NFO heeft begin 2016 onderbouwingen aangedragen binnen deze Europese beoordeling waarom Calypso onmisbaar is voor de fruitteelt. Afgelopen voorjaar werd duidelijk dat een negatief besluit voorbereid werd. Hierop heeft de NFO nog een oproep aan het ministerie gedaan om acties te ondernemen om te voorkomen dat het aantal knelpunten toeneemt als gevolg van een verbod op Calypso. Daarnaast heeft de NFO in de afgelopen jaren geïnvesteerd in toelatingen voor alternatieven. De verwachting is dat deze winter deze beschikbaar komen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 oktober 2019 - 19:18