De elektriciteitstarieven gaan fors omhoog in 2020. NFO is zeer ontstemd over deze forse verhoging van de tarieven met maar liefst 177%, zonder fatsoenlijk overleg met het bedrijfsleven. Dit gaat het koelen en bewaren van fruit fors duurder maken. NFO legt zich daar niet bij neer en trekt samen op met  Glastuinbouw Nederland, waarvan de leden ook heel hard geraakt worden.

Wat is er aan de hand?
De ODE (Opslag Duurzame Energie) is een heffing die is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Je betaalt het voor stroom en gas.
De regering wil de tarieven van de ODE op elektriciteit fors verhogen in 2020. Maar liefst met een tariefstijging van 177% in de verbruiksgroep van 50.000 tot 10 miljoen kWh. Dit gaat grote gevolgen hebben voor de continuïteit van bedrijven en kan zelfs leiden tot faillissement van bedrijven. Het gaat ook een  averechts effect hebben op de in het Klimaatakkoord beoogde energietransitie door het uitschakelen en niet door ontwikkelen van warmtepompen en andere gasvrije opties voor tuinbouwbedrijven (warmtepomp, warmte-koude opslag, aquathermie, elektrische piekboiler, lage temperatuur restwarmte, daglichtkas, terugwinning kaswarmte).
Glastuinbouw Nederland heeft het voortouw genomen en brief gestuurd naar Staatssecretaris Snel, klik hier voor de brief. Gevraagd is om deze stijging ongedaan te maken. Daarnaast is ook een conceptmotie verstuurd naar diverse Tweede Kamerfracties waarin ook gevraagd wordt om deze veel te forse stijging ongedaan te maken.
Vervolgacties gaan zeker volgen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 oktober 2019 - 19:19