Bedrijven die meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruiken, moeten verplicht gaan registeren welke maatregelen voor energiebesparing zij treffen. De registratieplicht geldt per 1 juli 2019.
Bedrijven en (semi)overheid zijn volgens de Wet Milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Vanaf 1 juli 2019 wordt de Wet Milieubeheer uitgebreid met de Informatieplicht energiebesparing. Vanaf die dag moeten bedrijven en instellingen de door hen genomen maatregelen hebben gerapporteerd. Dat kan via het e-loket van RVO.nl.

Hoe bereidt u zich voor op de informatieplicht?
Voor een duidelijke uitleg bekijkt u eerst de introductiefilm.
Ga vervolgens naar het stappenplan om te controleren of uw bedrijf in aanmerking komt voor een uitzondering (zie stap 1). Wanneer u niet in aanmerking komt voor een uitzondering, wordt gevraagd naar uw energieverbruik. Het gaat om het totale verbruik. Zelf opgewekte energie, zoals met zonnepanelen, mag hier niet van afgetrokken worden. Verbruikt u meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar, dan bent u verplicht uw energiebesparing te registreren.
Wanneer u bij stap 2 kiest voor ‘Agrarische sector’ ziet u een overzicht met thema’s die voor deze sector gelden. Door op een thema te klikken verschijnen de erkende maatregelen voor dat thema. Erkende maatregelen zijn bijvoorbeeld het gebruik van Ledverlichting, het isoleren van de celwanden en het installeren van een deurschakelaar.
In de stappen 3 t/m 5 wordt uitgelegd hoe u kunt rapporteren bij RVO. Hiervoor is e-herkenningsmiddel 1 nodig en een account bij RVO. Bent u eenmaal binnen bij het e-loket van RVO, dan selecteert u de bedrijfstak waarin u actief bent en geeft u voor elke maatregel geeft u aan of u deze hebt toegepast en of u alternatieve maatregelen hebt genomen.
De gemeenten gaan zijn verantwoordelijk voor handhaving van de informatieplicht en kunnen zelf de rapportage ophalen uit het e-loket.

Op rvo.nl vindt u alle informatie over de energiebesparingsplicht en de informatieplicht.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 maart 2019 - 16:28