CO2 doseren in de winterteelt van framboos heeft nauwelijks effect op de productie en kwaliteit. Meer licht betekende wel meer productie, maar de ras- en plantverschillen bleken groot. Dat blijk uit onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw & Bloembollen.
Het onderzoek vond plaats met het oog op een toekomstige fossielvrije teelt met beperkt of zonder CO2-doseren en indien mogelijk slechts lage inzet van de verwarming. In de proef met Lagorai en Kwanza werden twee doseringen CO2 en twee variaties in lichtintensiteit toegepast.
Beide in CO2-doseringen hadden in de frambozenproef nauwelijks of geen positief effect op de productie en kwaliteit. In de wintermaanden met relatief weinig licht van de zon en groeilicht, hoeven het CO2-gehalte en de dosering dus niet zo hoog te zijn.

Meer licht is meer productie
Gedurende de gehele teeltperiode is er bij beide lichtintensiteiten met de LED’s ca. 1850 uur belicht. Het berekende warmtegebruik bij hoog en laag licht kwam in de proef met gemiddeld respectievelijk 12,8 en 16,9 m3/m2 hoog uit. Dit werd vooral veroorzaakt door de noodzaak tot ontvochtiging om problemen met zetting en schimmelgroei te voorkomen. Bij fossielvrij telen zal het warmteverbruik sterk moeten worden gereduceerd.
De totale PAR-lichtsom verschilde 15% in de behandelingen. Door de oogst van meer vruchten nam hierdoor de productie van Klasse 1-vruchten toe met 11,5%. Meer licht verhoogde de fotosynthesesnelheid, maar deze nam af gedurende de teelt.

Uiteindelijk was het verschil in productie tussen beide rassen vrij groot. Dit werd mede veroorzaakt doordat het plantmateriaal niet homogeen was. De gemiddelde productie aan klasse 1-vruchten bedroeg bij Kwanza en Lagorai respectievelijk 2,0 en 3,5 kg/m2.

 Lees een uitgebreid proefverslag op kasalsenergiebron.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 september 2021 - 17:29