In het mei-nummer van Fruitteelt werd al bericht over de Aziatische hoornaar (Vespa velutina) en de gevolgen voor biodiversiteit, imkerij en fruitteelt. Deze invasieve exoot rukt op vanuit Frankrijk en is alom aanwezig in het zuidelijke deel van het land. Er zijn inmiddels ook veel meldingen van boven de rivieren. Dit jaar zijn er al 233 nesten waargenomen. Dit aantal is nog nooit zo groot geweest.

Het is cruciaal om nu nog zoveel mogelijk nesten te bestrijden om te voorkomen dat jonge koninginnen uitvliegen. Per nest vliegen in het najaar 50 tot 500 koninginnen uit die in het volgende jaar een nieuw nest kunnen vestigen. De verwachting is dat er komend jaar een exponentiele toename zal zijn van het aantal Aziatische hoornaars. Daarnaast zal de verspreiding noordwaarts door deze ontwikkeling versnellen als er niet wordt ingegrepen. Om deze ontwikkeling te stuiten, is het van belang dat nesten sneller gevonden worden. Daarvoor zijn meer waarnemers nodig, zo meldt de Task Force Aziatische Hoornaar. De Task Force Aziatische Hoornaar is een samenwerking tussen de Nederlandse bijenhoudersverenigingen verenigd in het Imkersoverleg en Wageningen Universiteit en Research. Ook vanuit de fruitsector kan een bijdrage geleverd worden door tijdens de oogst de ogen open te houden. Als men een Aziatische hoornaar ziet (zie voor de kenmerken nvwa.nl) dan kan dit gemeld worden via waarneming.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 september 2023 - 16:33