“Het veiligstellen van onze voedselproductie in harmonie met de natuur blijft een essentiële taak. Ik wil dan ook mijn waardering uitspreken voor onze boeren die elke dag voor ons voedsel zorgen”, dat zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen op 13 september tijdens haar jaarlijkse toespraak voor Europees Parlement, de State of the Union.
Von der Leyen benadrukte dat het belangrijk is zelfvoorziend te zijn wat betreft voedsel. “Dat is waar onze boeren ons in voorzien. Het is niet altijd een eenvoudige taak, gezien de oorlog in Oekraïne, klimaatverandering (droogte, bosbranden, overstromingen) en nieuwe verplichtingen die invloed hebben op het werk en inkomen van boeren.
We moeten dat in gedachten houden. Velen werken al naar een meer duurzame vorm van landbouw. We moeten samen werken om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dat is de enige manier om de voedselvoorziening voor de toekomst veilig te stellen. We moeten meer met elkaar in gesprek en minder polariseren. Dat is de reden dat we een strategische dialoog willen aangaan met de landbouwsector over de toekomst van landbouw in de EU. Ik ben en blijf ervan overtuigd dat landbouw en natuurbescherming hand-in-hand kunnen gaan. We hebben beiden nodig”, aldus Von der Leyen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 september 2023 - 16:34