De NVWA heeft een enquête uitgezet waarin zij telers naar hun mening vraagt over toepassing van driftreducerende technieken. De enquête maakt deel uit van een onderzoek waarmee de NVWA beter inzicht hoopt te krijgen in de overwegingen en beslissingen van telers. De NVWA benadrukt dat de enquête niet als doel heeft om overtredingen vast te stellen en dat deelname anoniem is.

In 2019 en 2020 kwamen de open teelten negatief in het nieuws omdat, onder andere volgens de NVWA, veel telers zich niet aan de regels zouden houden bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. De NFO en LTO  waren daar kritisch op, onder meer vanwege de eenzijdige focus op handhaving. Een goede naleving vereist eenduidige regelgeving, uitvoerbare maatregelen en heldere communicatie daarover; handhaving daarop is het sluitstuk en geen doel op zich. De NVWA heeft toen toegezegd zorgvuldiger te communiceren en vooruit te willen kijken naar hoe zij kan bijdragen aan het handelingsperspectief voor ondernemers.

De NVWA wil, met deze enquête, de overwegingen van de boer en tuinder beter begrijpen. Fruittelers willen laten zien dat ze hun uiterste best doen om drift te beperken. Met de inzichten uit de praktijk wil de NVWA bekijken hoe zij telers beter kan faciliteren, bijvoorbeeld door communicatie, samenwerking met brancheorganisaties of signalering van knelpunten in regelgeving. NFO gaat graag met de NVWA in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek.

Wilt u uw ervaringen en mening over dit onderwerp met de NVWA delen? De enquête vindt u hier, invullen kost maximaal 15 minuten.

Klik hier voor de enquête.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 maart 2021 - 16:32