Helaas komt de veiligheid van het buitengebied steeds meer onder druk te staan door de toename van criminele activiteiten. Omdat het buitengebied uitgestrekt is, kunnen criminelen dikwijls ongezien hun gang gaan. Boeren, tuinders en overige ondernemers in het gebied kunnen te maken krijgen met inbraak, stalbrand, diefstal van kostbare GPS-apparatuur, bedreigingen, drugsdumpingen of een verhuurde loods die gebruikt wordt als drugslab en andere ondermijnende criminaliteit.

Vul de enquête in

LTO Noord wil graag van boeren, tuinders en andere gebruikers van het buitengebied (ook niet-leden) horen in hoeverre zij criminaliteit ervaren. Door middel van een enquête wil de ondernemersvereniging een helder beeld krijgen van de huidige situatie in het buitengebied en wat zij zelf kan doen om agrariërs te ondersteunen. Vul de enquête hier in en geef je ervaringen door. Vul de enquête ook in wanneer je jouw buitengebied als ‘veilig’ ervaart.

De enquêteresultaten met betrekking tot de fruitteelt zullen te zijner tijd worden gedeeld via deze nieuwsbrief.

Meld je bij de vertrouwenspersoon

Alle agrarisch ondernemers in het LTO Noord-gebied, ook als zij geen lid zijn van LTO Noord, kunnen bij vertrouwenspersoon Gaby de Ruiter terecht voor het vertrouwelijk stellen van vragen, advies, hulp en begeleiding. Schroom niet om contact met haar op te nemen. Zij werkt volstrekt vertrouwelijk en deelt niets met instanties zonder instemming van de melder. Meer informatie is te vinden op de website van LTO Noord.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 7 maart 2024 - 16:28