De NVWA wil inzicht krijgen in het beeld dat een agrarisch ondernemer heeft van de NVWA en de activiteiten van de NVWA op social media. Om antwoord op deze vragen te krijgen heeft de NVWA een enquête opgesteld. Met de uitkomsten ervan wil de NVWA de samenwerking met agrarisch ondernemers verder vorm en inhoud geven. Het invullen van de enquête duurt 4 minuten en is anoniem en kan via deze link.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 mei 2021 - 14:19