Het moet een visitekaartje voor de sector worden: over een lengte van 33 km langs de A15 een aanplant van fruitbomen, laanbomen en bloemen. Als Prorail en Rijkswaterstaat toestemming geven, wordt dit najaar gestart met de aanplant van de langste boomgaard van Europa.
Het idee om 33 km restruimte tussen de Betuwelijn en de A15, van knooppunt Deil tot Dodewaard,  in te planten komt van ontwerpster Caro Agterberg, die daarvoor in 2017 de eerste prijs won bij de prijsvraag ‘Maak Gelderland Mooier’.
Voorzitter van de NFO-kring Midden-Nederland Marc André de la Porte ziet de voordelen van het plan wel, mits het onderhoud en onder ander bacterievuurbestrijding goed geregeld zijn. De NFO is niet direct betrokken bij het plan. Betrokken partijen zijn op dit moment Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, ProRail, Waterschap Rivierenland, gemeente Tiel, Regio Rivierenland, Hart van Tiel en Fruit Delta.

Op fruitpact.nl vertellen perenteler Johan de Ruiter uit Erichem en kersenteler Aart Blom uit Wadenoijen dat ze beiden een deel van de aanplant voor hun rekening willen nemen. De fruittelers willen graag laagstambomen, hoogstambomen en leifruit planten en daaronder bloemmengsels zaaien die ze voor de bloemstroken in de boomgaarden gebruiken.
De Ruiter: “Met de aanplant creëren we een visitekaartje voor de omgeving.  Maar we zijn ons ervan bewust dat het plan een combinatie moet zijn van een mooi landschap, veiligheid en praktische uitvoerbaarheid. De bomen moeten minimaal zes meter van de verharde weg komen en er moet voldoende ruimte blijven om sloten en greppels schoon te kunnen houden. Het is de bedoeling dat bij de afslag Tiel-West perenbomen van ons bedrijf komen die toch weg moesten, omdat ruim een hectare van mijn perceel door de gemeente gebruikt gaat worden voor sociale woningbouw.”
Bij de afslag Wadenoijen wil kersenteler Aart Blom voor de kersenbomen zorgen. Verderop langs de A15 komen laanbomen, omdat die de omgeving daar juist representeren. Voor de berm bij Dodewaard zijn daarom pruimenbomen gepland.
“De bedoeling is dat de fruittelers die de bomen planten de bomen zelf blijven onderhouden. We adopteren als het ware een stuk berm. Als telers zorgen wij zelf voor de aanplant en het onderhoud op de lange termijn”, verduidelijkt De Ruiter de plannen.

Klik hier voor het WUR-rapport over de langste boomgaard van Europa.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 mei 2021 - 15:23