Voor haar stage voert Teunike Buijs, derdejaarsstudent International Business, een marktonderzoek uit naar druppelirrigatie in de sectoren akkerbouw, fruitteelt en boomkwekerij. Naast haar studie is Buijs zelfstandig ondernemer van FT Equipment and Irrigation. Ze wil meer weten over de kennis die er is onder telers over prijs, kwaliteit, verwachtingen en uitvoerbaarheid. De enquête bestaat uit 30 vragen en duurt ongeveer 10 minuten. Klik hier om deel te nemen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 1 juli 2021 - 16:45