De NFO maakt zich zorgen over de richting waarin zich het Europees landbouwbeleid beweegt. In een online-meeting hebben sectorvertegenwoordigers van NFO en LTO maandag 9 november een gesprek gehad met de Nederlandse Europarlementariërs Jan Huitema (VVD), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Bert-Jan Ruissen (SGP).
“De ambities die Europa heeft vastgelegd in de Europese Green Deal zijn torenhoog. Er worden allerlei percentages genoemd (o.a. 25% van het landbouwareaal moet biologisch zijn in 2030, 10% van het areaal bestemd voor natuurontwikkeling, 50% minder middelengebruik in 2030), maar er is nooit gekeken of deze cijfers haalbaar zijn. Dit terwijl ze op een gegeven moment wel als waarheid worden aangenomen. Er moet meer realisme komen”, vindt NFO-voorzitter Gerard van den Anker. “Neem bijvoorbeeld het doel om in 2030 25% biologische teelt te hebben. Er is helemaal niet onderzocht of er tegen die tijd zoveel vraag is naar biologische producten.
Of bijvoorbeeld de doelstelling dat in 2030 10% van het landbouwareaal beschikbaar moet zijn voor natuurontwikkeling. Daarbij wordt helemaal geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende landen, terwijl ruimtelijk gezien er grote verschillen zijn tussen de lidstaten. Nederland kan je wat dat betreft niet zomaar vergelijken met Polen of bijvoorbeeld Frankrijk. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de landen. Door dat niet te doen wordt het Europees speelveld steeds ongelijker.”
Ook maakt de NFO zich zorgen over wie die duurzaamheidsslag gaat betalen. Zowel vanuit de EU als vanuit Nederland is er weinig bereidheid om hier geld voor op tafel te leggen. Op het Europees landbouwbudget en de GLB wordt bezuinigd en in Nederland willen handel en retail ook niet meer betalen voor biodiversiteit en een duurzamer product. Het is dan uiteindelijk de teler die hiervoor opdraait.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 november 2020 - 16:34