De Tweede Kamer heeft ingestemd met de motie van Jaco Geurts (CDA) om het eerder voorgenomen plan voor verzilting van het Volkerak-Zoommeer definitief te schrappen. NFO-kringvoorzitter van Zeeland, Noord-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden Olav Kavelaars reageerde verheugd op het besluit: “Ik ben blij dat het verstand heeft gezegevierd. Het Volkerak-Zoommeer is van grote waarde voor de zoetwatervoorziening van alle openteelten in het Zuidwestelijk Deltagebied. Met verzilting verlies je veel mogelijkheden om zoet water verder Zeeland in te krijgen. Nu zijn er richting Krabbendijke en bijvoorbeeld Waarde nog volop mogelijkheden om zoet water de polders in te krijgen. En als telers in dit gebied in de toekomst minder gebruik van de zoetwaterleiding kunnen maken, blijft er ook meer druk op de leiding over in het westelijk deel van de provincie.”

De plannen voor verzilting van het Volkerak-Zoommeer slepen al lange tijd. Onder andere vanwege problemen met blauwalg werd in 2014 werd besloten het meer in de toekomst zout te maken. Inmiddels is de situatie rondom blauwalg sterk verbeterd en hebben de afgelopen drie, droge jaren duidelijk gemaakt hoe groot het belang van zoet water voor de landbouwsector is.
Nu de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken is het aan de minister om de motie uit te voeren.

Afbeelding: Omroep Zeeland

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 november 2020 - 16:33