De Europese Commissie heeft een actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie gepresenteerd. Het doel ervan is de productie en consumptie van biologische producten te stimuleren. Ondanks dat gemiddeld nu slechts 8,5% van het Europees landbouwareaal biologisch is, blijft het doel in dat 2030 25% areaal biologisch is.

De Commissie moedigt de lidstaten aan nationale biologische actieplannen uit te werken om hun nationale aandeel biologische landbouw te vergroten. Tussen de lidstaten bestaan aanzienlijke verschillen in het landbouwareaal dat momenteel voor biologische landbouw wordt gebruikt, van 0,5% tot meer dan 25%. De biologische actieplannen van de lidstaten zullen een aanvulling vormen op de nationale strategische GLB-plannen, door maatregelen te formuleren die verder reiken dan landbouw en de door het GLB geboden mogelijkheden.

Consumptie stimuleren
Om landbouwers aan te moedigen om op biologische landbouw over te schakelen is het essentieel dat de consumptie van biologische producten toeneemt. Het actieplan omvat daartoe verschillende concrete acties, waaronder het voorlichten en communiceren over biologische productie, de consumptie van bioproducten stimuleren en de beschikbaarheid ervan in kantines bevorderen door middel van overheidsopdrachten, en distributie van bioproducten in het kader van de EU-schoolregeling vergroten.

De productie opvoeren
Momenteel wordt ongeveer 8,5% van het landbouwareaal van de EU biologisch beteeld, en de tendensen tonen aan dat het biologische aandeel aan dit groeitempo tegen 2030 tussen 15% en 18% van het totale areaal zou bedragen. Dit actieplan biedt de middelen om die groei een extra impuls te geven en 25% te bereiken. Terwijl het actieplan vooral de nadruk legt op het ‘aanzuigeffect’ aan de vraagzijde, blijft het gemeenschappelijk landbouwbeleid een essentieel instrument om steun te bieden voor de omschakeling. Momenteel wordt zo’n 1,8% (7,5 miljard euro) van het GLB-budget gebruikt om de biologische landbouw te ondersteunen. Het toekomstige GLB zal ecoregelingen omvatten die, afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen over het GLB, gedekt zullen worden door een begroting van 38 à 58 miljard euro voor de periode 2023-2027. De ecoregelingen kunnen worden ingezet om biologische landbouw te bevorderen.

De Commissie is ook van plan het aandeel van onderzoek en innovatie (O&I) te verhogen en ten minste 30% van de begroting voor onderzoeks- en innovatieacties op het gebied van landbouw, bosbouw en plattelandsgebieden te bestemmen voor onderwerpen die specifiek of van belang zijn voor de biologische sector.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 30 maart 2021 - 15:51