Tot en met 15 mei heeft u weer de tijd om de Gecombineerde Opgave in te vullen. De basis betalingsrechten komen in 2020 uit op € 259,- per hectare (in 2019: € 263,-). Voor u aan de Gecombineerde Opgave begint controleer dan eerst het onderdeel ‘Mijn Percelen’.

Veranderingen in 2020
Elk jaar is de Gecombineerde Opgave weer op enkele punten gewijzigd. RVO zette de veranderingen per onderdeel op een rij. De geel gearceerde stukken tekst in dit document geven de wijzigingen aan voor dit jaar. Hieronder ook nog enkele wijzigingen op een rij: – In het onderdeel Landbouwtelling staan dit jaar extra vragen voor de Europese landbouwtelling die drie keer per tien jaar wordt uitgevoerd. Die gegevens worden onder meer gebruikt voor de evaluatie van het GLB. Het gaat daarbij onder meer om vragen over bedrijfsopvolging, veiligheid, verbrede landbouwactiviteiten en verkoop aan consumenten.
– Indien er gebruik wordt gemaakt van beregening dan moet het aantal hectare landbouwgrond dat hiermee beregend kan worden opgegeven worden.

Brede weersverzekering aangepast
In 2020 is er € 17,5 miljoen subsidie beschikbaar (in 2019: € 15 miljoen). U krijgt maximaal 63,7% van de verzekeringspremie (in 2019: € 65%). De belangrijkste wijziging is, mede door inzet van de NFO, dat er geen assurantiebelasting meer betaald wordt op de premie voor de weersverzekering. De schadedrempel is van 30% verlaagd naar 20%. In 2020 zijn de polissen van de volgende verzekeraars met een brede weersverzekering goedgekeurd: AgriVer B.A.; OFH/BFAO U.A. en Vereinigte Hagel.

In dit voorbeeld ziet u de grenzen zoals u ze in Mijn percelen heeft ingetekend in het rood. En de BGT-grenzen in het blauw.

Nieuw systeem voor bepalen perceelsgrenzen
Alle perceelskaarten van landbouwgrond worden geleidelijk vernieuwd in 2020 en 2021.Vanaf dit jaar gaat RVO starten met een nieuwe digitale kaart waarop uw percelen te zien zijn: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Hierop ziet u onder andere percelen, water, groen, maar ook gebouwen en wegen. Vanaf 2020 voegen we deze kaarten samen, zodat u en de overheden dan allemaal dezelfde kaart gebruiken. De luchtfoto’s in de BGT zijn veel gedetailleerder. De oude foto’s hadden namelijk een precisie van 25 centimeter, de nieuwe foto’s hebben een precisie van 10 centimeter. U ontvangt vanzelf van RVO.nl een brief (de eerste groep ontving deze eind augustus 2019) met de mededeling dat uw percelen in de BGT kaart staan ingetekend en of u ze wilt controleren.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 april 2020 - 16:08