De exportwaarde van het fruit dat Nederland uitvoerde, steeg in 2023 fors; van 7 naar 7,7 miljard. Dat blijkt uit cijfers van Wageningen University & Research (WUR) en het CBS op basis van gezamenlijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De groei van de waarde van de fruitexport was het gevolg van een prijsstijging; het exportvolume bleef ongeveer gelijk. De totale Nederlandse landbouwexport over 2023 kwam uit op 123,8 miljard euro. Dat is 1,6 procent meer dan in 2022.

Met een exportwaarde van 7,7 miljard euro staat fruit op de zesde plek in de top 10 van meest uitgevoerde landbouwproducten over 2023. Er ging in 2023 onder meer beduidend meer fruit naar Spanje dan in 2022. Dit Zuid-Europese land is een belangrijke groeimarkt voor onze landbouwproducten.

Ook de export van ‘bereidingen van groenten en fruit’ steeg afgelopen jaar fors, met 14 procent. Deze categorie neemt de zevende plek in in de top 10.

De top 3 van meest uitgevoerde landbouwproducten bleef ongewijzigd ten opzichte van 2022, met de export van zuivel en eieren op één, de sierteeltexport op twee en de vleesexport op drie.

Totale landbouwexport

In totaal voerde Nederland in 2023 voor 123,8 miljard euro aan landbouwgoederen uit. Dat is 1,6 procent meer dan in 2022. In 2022 was de groei van de exportwaarde nog 18,2 procent, omdat de prijsstijging toen veel groter was dan in 2023.

In 2022 stegen vrijwel alle landbouwgoederen in prijs vanwege de doorberekening van hoge kosten voor grondstoffen, veevoer, kunstmest, aardgas, verpakking en transport. In 2023 stegen de prijzen ten opzichte van 2022 in de loop van het jaar steeds minder en voor sommige goederen zijn de prijzen zelfs gedaald. Over het hele jaar 2023 waren de exportprijzen in de landbouw wel hoger dan in 2022. De prijsstijging in 2023 was groter dan de gelijktijdige daling van het exportvolume in 2023, waardoor de landbouwexportwaarde licht groeide (met 1,6 procent).

Thijs Rompelberg, portefeuillehouder Internationaal bij LTO Nederland, geeft in een reactie op de site van LTO Nederland aan: “De handelscijfers over 2023 laten opnieuw zien dat de Nederlandse land- en tuinbouw, en het agrofood- en sierteeltcluster een belangrijke drager van de Nederlandse economie is. De exportcijfers over 2023 zijn indrukwekkend en laten zien dat Nederlandse boeren en tuinders, hun coöperaties en ketenpartners echte ondernemers zijn.”

Meer weten?

Klik hier voor het volledige artikel op de website van het CBS.

Bron: CBS.nl en LTO.nl

Dit bericht is geplaatst op donderdag 7 maart 2024 - 16:40