Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, provincies en gemeenten aan een fonds dat de sanering van asbestdaken verder moet ondersteunen. Het is een van de maatregelen die staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft gepresenteerd om de sanering van asbestdaken te blijven stimuleren.
Begin november werd bekend dat de subsidiepot van 75 miljoen euro voor het verwijderen van asbestdaken volledig is opgebruikt. In totaal wordt 12 miljoen vierkante meter asbestdak van dit geld verwijderd.
Om te zorgen dat alle asbestdaken voor het verbod per 31 december 2024 zijn verwijderd, worden een aantal nieuwe maatregelen genomen. De belangrijkste daarvan is het fonds dat eigenaren moet ondersteunen die zelf geen of beperkte financiële mogelijkheden hebben om te saneren. Met het fonds wordt de omslag gemaakt van subsidiëring naar financiering. Het streven is dat het fonds nog dit jaar in werking treedt. Overigens zijn eigenaren zelf eindverantwoordelijk voor het verwijderen van asbestdaken.
Een andere maatregel is een uitzondering voor de afvalstoffenheffing voor asbest en asbesthoudende producten die toegepast zijn geweest als dakbedekking. Het budget voor deze maatregel is gevonden door de afvalstoffenheffing voor ander afval te verhogen.
Er is ook gekeken naar duurzame alternatieven, zoals het terugplaatsen van zonnepanelen. Friesland Campina en Essent bieden dit aan via een leaseconstructie. De overheid wil dit echter niet verplicht stellen, omdat niet alle daken geschikt zijn voor zonnepanelen.

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 22 januari 2019 - 16:10