Het Noord-Hollandse project om perenbladvlo onder controle te houden, wordt mogelijk verlengd. De kwaliteit van de bodem, met name de ontwatering daarvan, is van groot belang voor de aanwezigheid van oorwormen, die weer belangrijk zijn om perenbladvlo te beheersen. Deze rol van de bodem biedt mogelijkheden om aan te haken bij andere projecten van onder andere de Universiteit van Amsterdam en Wageningen University and Research (WUR).
Het project om bij negen telers perenbladvlo beter onder controle te krijgen, was de afgelopen jaren vast onderdeel van de Noord-Hollandse Fruitteeltdag. Dinsdag 8 januari presenteerde Karin Winkler van WUR het eindresultaat, dat in een komend Fruitteeltnummer wordt toegelicht. Ze zou met deze telers willen voortborduren op de rol van de bodem in het project Functionele agrobiodiversiteit. Net zoals bij het afgeronde project is co-financiering van het bedrijfsleven noodzakelijk. NFO-kring Noord en de Stof, een regionaal ontwikkelingsfonds voor de Noord-Hollandse fruitteelt, buigen zich over de mogelijkheden hiertoe.

Het project Vergroening aanpak perenbladvlo is een initiatief van de NFO en is onderdeel van het EFRO-project Evergreen. Het project is gefinancierd door NFO en onderstaande partijen:

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 22 januari 2019 - 16:08