Frankrijk gaat spuitvrije zones langs woonhuizen verdubbelen. Voor fruittelers betekent dit een uitbreiding van 5 naar 10 m langs bewoonde percelen en voor telers van gewassen lager dan 50 cm een uitbreiding van 3 naar 5 m. De regeling zou eigenlijk ingaan per 1 januari 2020, maar is vanwege het coronavirus uitgesteld naar 1 juli 2020. Dit omdat voorlichtingsbijeenkomsten nu niet door kunnen gaan. Overigens gelden het eerste jaar nog geen sancties op overtreding van de nieuwe wet, die in december 2019 werd goedgekeurd.
De wet voorziet in een mogelijkheid de spuitvrije zones te verkleinen wanneer gebruik wordt gemaakt van driftreducerende maatregelen. In dat geval kunnen de oude afstanden van 5 m voor fruitopstanden en 3 m voor lage gewassen worden gehanteerd.
Om het gebruik van driftreducerende technieken te stimuleren heeft de regering een subsidieregeling in het leven geroepen met een budget van 25 miljoen euro. Telers van groenten, fruit of druiven kunnen hiervan gebruik maken bij de aanschaf van een driftreducerende spuitmachine.
De uitbreiding van de spuitvrije zones geldt overigens niet voor producten die zijn toegestaan in de biologische teelt. Zwavelbespuitingen mogen bijvoorbeeld nog steeds binnen een afstand van 5 m tot de perceelsgrens worden toegepast. Koper ontbreekt echter op de officiële lijst van bio-producten in Frankrijk en is niet binnen een afstand van 10 m tot de perceelsgrens toegestaan.

Bron: coordinationrurale.fr

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 april 2020 - 17:09