Fruit telen in grondwaterbeschermingsgebieden vraagt de nodige creativiteit van telers. In komend Fruitteelt-themanummer over Water is er extra aandacht voor fruitteelt in grondwaterbeschermingsgebieden. “Natuurlijk heb ik er last van dat ik bepaalde middelen niet kan inzetten”, vertelt Michel Steinbusch uit St. Geertruid, die met zijn bedrijf in een grondwaterbeschermingsgebied zit, “Met meer middelen heb je meer variatie, maar ik pas me er met mijn bedrijfsvoering op aan. Als er een nieuw middel op de markt komt is mijn eerste vraag of het gebruikt mag worden in grondwaterbeschermingsgebieden.”

Wisselende toelating van middelen
Drie jaar geleden, in 2017, voerde CLM in opdracht van de provincie Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg onderzoek uit naar alternatieven in de fruitteelt voor niet toegestane middelen in grondwaterbeschermingsgebieden. In het hardfruit werd de werking van de Semios feromoonverstuivers tegen fruitmot getest en de werking van biologische middelen tegen meeldauw. Meeldauw bleek een lastig te bestrijden ziekte. Ook Steinbusch loopt daar tegenaan: “Ook dit jaar is het lastig. De middelen die ik nog tot mijn beschikkingen heb, kan ik nog maar twee weken toepassen. Daar moet je je denkwijze vooraf op aanpassen.” Met name de afwezigheid van Topaz maakt dat meeldauwbestrijding in de zomermaanden niet mogelijk is.
Tijdens het onderzoek in 2017 was Nimrod ook niet meer toegelaten. Na overleg tussen de NFO en de toelatingshouder heeft de toelatingshouder geïnvesteerd in aanpassing van het etiket, waardoor Nimrod maar één jaar, alleen in 2018, niet toegestaan was in grondwaterbeschermingsgebieden in de teelt van appel en peer. In deze teelten is het middel nu weer wel toegelaten. Gebruik van Nimrod in de onbedekte teelt kleinfruit is niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden.

Uitbreiding toepassing dankzij NFO
De Semios-apparatuur bleek goed te werken, maar inmiddels is Coragen weer toegelaten en biedt dit een goedkoper alternatief.
De wisselende toelating van middelen blijft eveneens een uitdaging voor telers in deze gebieden. Een veel gehoord geluid vanuit de praktijk is dat middelenfabrikanten niet willen investeren in aanvullend onderzoek voor de grondwaterbeschermingsgebieden. Dat is niet het beeld dat NFO-beleidsmedewerker Jaco van Bruchem, die veel contacten onderhoudt met toelatingshouders, heeft. “Alle toelatingshouders die ik spreek over een middel dat niet mag in deze gebieden, zijn bereid of hebben vaak al de mogelijkheden nagegaan om het betreffende middel wel toegestaan te krijgen. Het niet toegelaten zijn van middelen in grondwaterbeschermingsgebieden is geen geldkwestie, maar heeft met de eigenschappen van de middelen te maken”, aldus Van Bruchem.

Overigens is dankzij inbreng van de NFO het Ctgb sinds 2016 wel maatwerk gaan toepassen in de toelating voor grondwaterbeschermingsgebieden. Zo zijn enkele middelen die eerst voor alle teelten in grondwaterbeschermingsgebieden waren verboden inmiddels wel toegelaten in de teelt van appel en peer, zoals Coragen, Switch, Nimrod en Luna Privilege.

In aanstaande Fruitteelt leest u een uitgebreid artikel over fruitteelt in grondwaterbeschermingsgebieden naar aanleiding van onderzoek in de provincie Gelderland.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 18 juni 2020 - 15:41