De fruitteeltsector kampt met zeer lage prijzen en een moeizame afzet. Veel fruittelers vragen zich af hoe het nu verder moet. Om het komende seizoen te kunnen financieren is in de meeste gevallen extra krediet nodig. Dat geeft onzekerheid. Waar sta ik als bedrijf en wat zijn de gevolgen wanneer de afzet in 2019-2020 opnieuw tegenvalt? Kan ik mijn financiële verplichtingen nog wel nakomen? Is er nog ruimte voor investeringen? Kan ik wel fruitteler blijven?

De eerste stap naar meer duidelijkheid is de financiële positie van het bedrijf in kaart te brengen. Dat geeft houvast voor de komende jaren en maakt knelpunten zichtbaar. Welke investeringen zijn nodig voor een optimale omvang van het bedrijf? Is dat haalbaar op eigen kracht of is samenwerking nodig? Het opstellen van een bedrijfsplan is hierbij essentieel.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 juni 2019 - 09:49