In de fruitteelt zal groei naar fruitbedrijven van 25-35 hectare nodig zijn. Dat hoeft overigens niet alleen op eigen kracht. Fruittelers kunnen ook hun krachten bundelen. Bijvoorbeeld bij investeringen in mechanisatie en in de beschikbaarheid van zoet water. Daarbij gaat het immers om behoorlijke bedragen. Kleine bedrijven kunnen samenwerken door bedrijven van 10 tot 15 hectare te bundelen naar een bedrijf van 30 tot 40 hectare. Dat geeft meer financiële slagkracht. De investeringsruimte neemt toe, omdat de vaste kosten over meer kilo’s fruit worden omgeslagen. Samenwerking kan op verschillende niveaus. Ondernemers kunnen hierin zelf het tempo bepalen. Samenwerking is een gevoelig punt binnen de fruitteelt, maar – naar mijn mening – wel heel belangrijk voor de sector. Van ondernemers worden op vele fronten topprestaties gevraagd. Een goede teler is bijvoorbeeld niet automatisch een uitstekende organisator die met personeel kan omgaan. Telers kunnen elkaar hierin versterken.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 juni 2019 - 09:51