Fruitmasters wil komend jaar een nieuw hoogbouwmagazijn en een verdieping op het zachtfruitpakstation bouwen. Om deze uitbreiding mogelijk te maken zal eerst een deel van de huidige gebouwen gesloopt moeten worden. Het terrein van Fruitmasters is immers al volledig vol gebouwd. Dat meldt de afzetorganisatie in haar ledenblad.
In de nieuwe situatie zullen alle handelingen rondom kistlogistiek, sortering en verpakking verder worden geautomatiseerd, gerobotiseerd en gecentraliseerd. De bedoeling is dat na de verbouwing jaarlijks 85 miljoen kg appels kunnen worden gesorteerd en verpakt. De uitbreiding van het zachtfruitpakstation is nodig om te kunnen voorzien in de toenemende vraag naar zachtfruit.

80% GMO-subsidie
Tijdens een extra bijzondere ledenvergadering op 30 november zal het plan aan de leden worden gepresenteerd en zal zowel de aanvraag van GMO als de financiering van de nieuwbouw worden voorgelegd. Na goedkeuring zal in januari 2023 worden gestart met de sloop van de huidige gebouwen om vervolgens, na verlening van de vergunning direct te starten met de nieuwbouw
De verwachting is dat de bouw ongeveer 16 maanden in beslag zal nemen en in het vierde kwartaal van 2024 zal worden opgeleverd.
Vanwege de nieuwbouw zal Fruitmasters ook weer deel gaan nemen aan de GMO. Omdat het gebouw zal voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen is daarop 80% GMO-subsidie mogelijk.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 november 2022 - 17:00