Afgelopen zondag was er in het tv-programma Nieuwsuur uitgebreid aandacht voor huisvesting van arbeidsmigranten. Het lukt gemeenten nauwelijks om huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren, blijkt uit een enquête van Nieuwsuur onder veertig gemeenten met veel arbeidsmigranten. Vaak zijn er honderden tot duizenden woonplekken tekort.
In de lijst met gemeenten van Nieuwsuur komen geen fruitteeltgemeenten voor met grote problemen. “In fruitteeltgemeenten speelt het niet zo op deze schaal. Ik denk dat we er als sector positief uitschieten”, aldus René Simons, voorzitter van de NFO-klankbordgroep Arbeid. “Huisvesting is vaak in kleine stappen opgebouwd door fruitbedrijven. De laatste jaren zie je ook steeds meer een professionaliseringsslag in de sector. We kunnen nu huisvesten met certificering. Ook veroorzaken arbeidsmigranten uit de fruitsector nauwelijks overlast voor omwonenden. De huisvesting is vaak kortstondig en vaak is de huisvesting buiten de bebouwde kom gelegen. Ik denk dat we het als fruitsector, door positief ondernemerschap en goed werkgeverschap, goed voor elkaar hebben.”

Toch zijn er wel voorbeelden te noemen waar nieuwbouwplannen vanuit de fruitsector op weerstand stuiten. “Er zijn inderdaad gemeenten waar weinig mag. Maar de meeste gemeenten willen wel beleid maken. Alleen als er daadwerkelijk een beslissing moet worden genomen blijkt er politiek te weinig draagvlak te zijn. Er heerst toch het gevoel van ‘not in my backyard’. Ik snap dat gevoel ook wel, maar mijn oproep aan fruittelers is om toch draagvlak te proberen te creëren. Zeker in kleine gemeenten is dit wel mogelijk. Haal het initiatief naar je toe. Kom met goede voorbeelden en met een goed plan voor je huisvesting en ga in gesprek met omwonenden”, adviseert Simons.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 september 2021 - 16:51