De naleving van gebruiksvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden is flink verbeterd, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het nalevingspercentage op bedrijven in grondwaterbeschermingsgebieden steeg van 41 procent in 2017 tot 78 procent in 2020. In 2020 zijn 2.100 telers met percelen in grondwaterbeschermingsgebieden vooraf geïnformeerd over de inspecties. Bij 36 van de 161 in 2020 geïnspecteerde bedrijven is vastgesteld dat gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt die niet zijn toegestaan in de betreffende gebieden.
De oorzaken van het niet-naleven van de regels zoekt de NVWA vooral in de informatievoorziening.
Om de informatievoorziening te verbeteren wordt gewerkt aan het opnemen van een kaart met grondwaterbeschermingsgebieden in het perceelsregister van RVO.nl. Ook het Ctgb is van plan om de databank voor toelatingen beter doorzoekbaar te maken op beperkingen vanwege de winning van grondwater. Naast betere informatievoorziening vindt de NFO dat deze telers, die diverse  gewasbeschermingsmiddelen niet mogen inzetten, meer mogelijkheden moeten krijgen om de ziekten en plagen in hun gewassen te bestrijden.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 september 2021 - 16:52