Zo’n 15 tot 20 fruittelers gingen gisteren, tijdens een speciale NFO-bijeenkomst, in gesprek met een afvaardiging van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een unicum in de historie van de NFO: dit gebeurde namelijk nog nooit eerder. Er werd een toelichting gegeven op de werkzaamheden van de Nederlandse Arbeidsinspectie, maar fruittelers uitten ook hun zorgen en frustraties.

De middag, die plaatsvond in Utrecht en werd voorgezeten door NFO-voorzitter Ron Mulders, werd afgetrapt met een presentatie van NFO-bestuurder René Simons en Peter Baltus, specialist Arbeid en werkgeverschap bij de NFO. Zij zoomden in op de actualiteiten op het gebied van arbeid en werkgeverschap. Onder meer het nieuwe pensioenstelstel en de ontwikkelingen rondom het Wettelijk Minimumloon, de nieuwe cao Open Teelten, de arbeidsmarkt en op het gebied van huisvesting passeerden de revue.

Daarna lichtten inspecteurs Hans Jongeneel en Eric Wijffelaars de kerntaken, werkwijze en aanpak van de Nederlandse Arbeidsinspectie toe. Ook gaven zij inzicht in de geconstateerde overtredingen bij controles in de fruitteelt. Hieruit bleek dat bij 48 procent van de controles die werden uitgevoerd tussen 2019 en 2022 één of meerdere overtredingen werden geconstateerd, van diverse aard. De meeste overtredingen hadden betrekking op de Arbeidstijdenwet.

Na de presentatie gingen de telers en de inspecteurs met elkaar in gesprek. In een open discussie uitten telers hun zorgen en frustratie. Zij gaven onder meer aan controles vaak als intimiderend te ervaren, en pleitten voor een andere en meer menswaardige aanpak. Ook het feit dat de controles dikwijls plaatsvinden tijdens de pluk stuit ondernemers tegen de borst; het stilleggen van de bedrijfsvoering kost hen veel geld. Verder ervaren ondernemers het als frustrerend dat het vaak lang duurt voordat de eindrapportage volgt.

De afvaardiging van de Nederlandse Arbeidsinspectie gaf aan onder de indruk te zijn van de gedeelde ervaringen en deze zaken zeker mee te nemen. De NFO zal ook een vervolggesprek met de Nederlandse Arbeidsinspectie arrangeren om de genoemde pijnpunten bij de kop te pakken, zodat een en ander in de toekomst hopelijk soepeler kan verlopen.

Binnenkort leest u in Fruitteelt een uitgebreid verslag van de bijeenkomst met de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 april 2023 - 16:40