Begin oktober 2020 zijn er volgens SMK-medewerker Annika de Ridder nog geen fruitteeltbedrijven die de certificering Maatlat Schoon Erf hebben. In de fruitsector is de certificering sinds dit jaar mogelijk, in andere agrarische sectoren sinds 2018. De Ridder: “vanuit de fruitsector krijgen we zo nu en dan wel vragen.” Het is een vrij brede certificering legt de Ridder uit want er wordt gekeken naar alle facetten van je erf voor de certificering. “Om aan alle eisen van de Maatlat Schoon erf te voldoen gaat het om pittige investeringen, maar deze geven geen direct economisch gewin.”
In de andere sectoren is het aantal certificeringen ook nog minimaal zo blijkt uit opgevraagde SMK-cijfers: 6 veehouderijbedrijven en 2 akkerbouwbedrijven. Volgens de Ridder zijn er verder nog een tiental veehouderijbedrijven en enkele akkerbouwbedrijven die zich hebben aangemeld.

Fiscale voordelen
Bedrijfserven die in verband met de MIA-/Vamil-regeling in aanmerking willen komen voor het certificaat Maatlat Schoon Erf worden door onafhankelijke certificatie instellingen gecontroleerd op basis van het certificatieschema. Na een goedgekeurd erf-ontwerpcertificaat kunt u met de B2341 van de Vamil/MIA fiscaal voordeel behalen. Let op: De investeringen moeten uitgevoerd worden binnen twee jaar na afgifte van het erf-ontwerpcertificaat. Na oplevering vindt een inspectie van het erf plaats en wordt het ontwerpcertificaat omgezet naar een definitief certificaat. Klik hier voor de procedure van eerste bedrijfsscan tot certificering. Gemiddeld wordt er op een gecertificeerd erf volgens De Ridder met de Vamil/Mia-regeling zo’n 10 á 12% van de investeringskosten terugverdiend.
De eisen voor Maatlat Schoon Erf MSE 3 erf worden niet herzien en blijven in 2021 in ieder geval hetzelfde.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 8 oktober 2020 - 16:36