Fruitveiling Zuid-Limburg en Fruitmasters gaan de mogelijkheid van een samenwerking onderzoeken. Leden van Fruitveiling Zuid-Limburg hebben hiertoe tijdens hun Bijzondere Algemene Ledenvergadering op donderdag 20 mei besloten. Ook de Raad van Commissarissen van Fruitmasters heeft hiermee ingestemd.

Beide afzetorganisaties zijn positief over een eventuele samenwerking en de kansen die dit zal opleveren voor de leden. De mogelijke samenwerkingsvormen worden de komende tijd onderzocht. Uitslag hiervan wordt voor de start van het nieuwe hardfruitseizoen verwacht.
Wanneer er voldoende basis is voor een samenwerking, zullen verdere voorbereidingen worden getroffen alvorens dit wordt voorgelegd aan de leden van de coöperaties tijdens afzonderlijke ledenvergaderingen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 mei 2021 - 16:44