Vanuit FRUITVOORUIT.NL gaan de NFO en haar partners communiceren over de fruittteeltsector. Verschillende thema’s zoals de mooie fruitbeleving, gewasbescherming en biodiversiteit passeren de revue. In de afgelopen periode is aandacht besteed aan het toepassen van surround en nachtvorstbestrijding. De komende weken volgt een serie over biodiversiteit (zie in de nieuwsfoto de eerste uiting). Tot en met 25 mei is er aandacht voor bijen en natuurlijke vijanden in de boomgaard. Het hele jaar volgen nieuwe berichten gekoppeld aan de teelt in Nederland.

Delen
Het platform FRUITVOORUIT.NL publiceert zelf niet rechtstreeks in de media. Partners van het platform doen dit via hun eigen kanalen en zoekt daarom  zoveel mogelijk geïnteresseerden om actief de feiten en weetjes vanuit het platform te delen. Denk aan Facebook pagina’s, Instagram accounts en websites van telers, handel & afzet, boerderijwinkels etc.
Vanuit FRUITVOORUIT.NL willen we daarom zoveel mogelijk geïnteresseerden benaderden om actief de berichten vanuit FRUITVOORUIT.NL  te delen.

Als partners roepen we iedereen op die de sector een warm hart toedraagt zich te melden voor de distributielijst van FRUITVOORUIT.NL via onderstaand formulier. U kunt kiezen uit verschillende teelten om info over te ontvangen. Algemene info/weetjes worden naar iedereen verstuurd.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 7 mei 2020 - 12:12