De overheid heeft vandaag de aanvraagprocedure voor tegemoetkoming voor bedrijven in de sierteeltsector, aardappelfrietsector en bij bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw geopend. Algemene voorwaarde is dat het bedrijf in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 meer dan 30% verlies van omzet of brutowinst door de coronamaatregelen heeft geleden. De eerste 30% verlies wordt niet uitbetaald. Van de resterende 70% maximaal 70%, waarbij ook maximale bedragen gelden die afhankelijk zijn van de bedrijfsomzet. Voor de regeling is 650 miljoen beschikbaar. Als de aanvragen dit bedrag overschrijden wordt naar rato gekort.

Alleen vergoeding bij levering aan horeca/restaurant
Voor de voedingstuinbouw geldt voorts dat 75% van de omzet moet worden geleverd aan klanten in de horeca of horeca gerelateerd. De tegemoetkoming is eenmalig. In de voedingstuinbouw is de regeling alleen interessant voor bedrijven die hoofdzakelijk afzetten op de foodservice markt. Voor de fruitteeltsector zal dit vrijwel niet het geval zijn. Klik hier voor meer info over de voorwaarden/aanmeldprocedure

Dit bericht is geplaatst op donderdag 7 mei 2020 - 15:51