Vorige week gaven veel waterschappen al aan dat de wateraanvoer in veel gebieden geringer is vanwege het lage waterpeil van de Rijn. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vraagt gebruikers in het gebied het watergebruik onderling goed af te stemmen, zodat het waterpeil niet te ver onderuit gaat.
De wateraanvoer via de Nederrijn en Lek is laag en het regent nauwelijks, met als gevolg dat het Hoogheemraadschap minder water kan inlaten in het watersysteem. Om toch voldoende water aan te kunnen leveren voor de (fruit)telers, zet het schap noodpompen in. Hiermee houden ze de waterpeilen zoveel mogelijk op niveau.

Verstandig omgaan met water
Wanneer alle agrariërs tegelijk hun land beregenen, kan het peil in de sloten teveel dalen. Daarom roept het schap agrariërs op om het beregenen van percelen onderling af te stemmen. En verstandig en spaarzaam om te gaan met het beschikbare water. Beregen niet midden op de dag in verband met de hoge verdamping. En spreid de tijden van beregenen. Bijvoorbeeld: in de ochtend de fruitteelt, in de avond de overige teelt. ‘Op deze manier proberen we samen verboden om te beregenen of water te onttrekken te voorkomen. Mocht de wateraanvoer vanuit de Rijn langere tijd te laag blijven en er valt geen neerslag, dan kunnen de verboden wel in zicht komen’, aldus Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 juli 2022 - 16:40