De NFO is fel tegen het voorstel om het systeem van geborgde zetels bij de waterschappen te schrappen. “Agrariërs zijn dé deskundigen van het buitengebied. Het is onbegrijpelijk om deze deskundigen nu uit de waterschapsbesturen te schrappen”, vindt NFO-voorzitter Gerard van den Anker. Hij roept NFO-leden op om ook hun mening kenbaar te maken in de internetconsultatie die daarvoor door het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) is ingesteld.
In de internetconsultatie wordt gevraagd naar uw betrokkenheid bij het waterschap. Vervolgens wordt gevraagd waarom u het belangrijk vindt dat de waterschapsbesturen volledig via verkiezingen moeten worden samengesteld. Geborgde zetels zorgen ervoor dat er een democratische vertegenwoordiging komt met specifieke deskundigheid en een goede vertegenwoordiging van de belanghebbenden. Dit is van cruciaal belang voor de agrarische sector.
Als het systeem van geborgde zetels wordt afgeschaft verdwijnt de deskundigheid uit de besturen en zal het belang van de agrarische sector minder goed worden vertegenwoordigd.
Ook in het alternatief scenario waarin het aantal geborgde zetels wordt gereduceerd ziet de NFO niets. Het is van essentieel belang dat vertegenwoordigers namens de agrarische sector blijven deelnemen in de waterschapsbesturen om zo een effectief en efficiënt waterbeheer te behouden.

“Het staat als een paal boven water dat agrariërs dé deskundigen zijn van het buitengebied. Deze deskundigheid moet niet verloren gaan. Bovendien ligt er een steeds belangrijkere taak voor de agrarische sector in het beheer en onderhoud en het bufferen van water. Daarbij komt nog dat agrariërs forse waterschapslasten betalen. Het kan dan niet zo zijn dat zij tegelijkertijd steeds minder zeggenschap krijgen”, vindt Van den Anker, “Het systeem met de geborgde zetels heeft zich altijd bewezen, waarom zou je dat veranderen. Welk probleem los je hiermee op?”

Klik hier om de internetconsultatie in te vullen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 september 2020 - 19:11