“Het is de warmste Prinsjesdag ooit! Van Haagse tekentafelplannen naar de praktijk op het agrarische bedrijf, dat lijkt nu de belangrijkste opgave,” stelt Gerard van den Anker, voorzitter van de NFO.
“In de LNV-begroting spreekt minister Schouten: ‘LNV wil een betrouwbare partner zijn. Door duidelijkheid en houvast te bieden’. Een mooie en terechte doelstelling, nu de uitvoering nog. Juist de agrarische sector dient de waardering te krijgen die het verdient, als je kijkt naar de inspanningen en vooruitgang die de afgelopen jaren op vele terreinen is geboekt,” meent Van den Anker.
Hij vervolgt: “Agrariërs verdienen een goed verdienmodel en werkbare regelgeving, en jonge agrariërs moeten in staat kunnen zijn om het bedrijf van hun ouders over te nemen. Dat is immers de toekomst. De coronacrisis heeft ons weer laten zien hoe belangrijk gezond en voldoende voedsel van eigen bodem is. Onze telers zorgen daar iedere dag voor. Hoog tijd dat die prestatie beter op waarde en waardering wordt geschat.”
Volgens de NFO moet er in de begroting in ieder geval aandacht worden besteedt aan daling van de loonkosten die door invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans de lucht in zijn geschoten. De verlaging naar het lage WW-tarief voor zuiver seizoenswerk springt hierbij het meest in het oog. Daarnaast aan handhaving van de zelfstandigenaftrek. En voor de langere termijn zijn investeringen in innovatieve en technologische oplossingen voor een nieuwe mechaniseringsslag en robotisering in de land- en tuinbouw van groot belang.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 september 2020 - 19:11