Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland heeft haar voornemen om de gebieden Betuwe-West-Buren, Tielerwaard en Winsen-Slijk-Ewijk-Dodewaard aan te wijzen als drinkwaterreserveringsgebied ter goedkeuring voorgelegd aan Provinciele Staten op 5 en 6 juli. De negatieve gevolgen voor de telers in deze gebieden zijn totaal onderschat. Hier leggen de betrokken partijen, waaronder de NFO, LTO Noord, Tree Centre Opheusden, Fruitpact, Laanboompact en de Fruit Tech Campus, zich niet bij neer. Op 15 juni, als er in de Provinciale Staten van Gelderland een hoorzitting is, zullen de bezwaren nogmaals kracht bij worden gezet. De campagne ‘Laat de teelt in de Betuwe’ krijgt daarmee een vervolg.

Afgelopen maanden is naast de indiening van de zienswijze door diverse stakeholders (totaal 350), veel gesproken tussen de diverse vertegenwoordigers van laanboom- en fruittelers en keten. Een kleine 2.000 burgers en bedrijven ondersteunen de actie ‘Laat de Betuwse teelt niet opdrogen!’. Het resultaat is teleurstellend. De aanwijzing lijkt een voldongen feit. Dit ondanks uitgangspunten als in de Milieu Effect Rapportage (TAUW par. 8.2).

Hoorzitting Provinciale Staten 15 juni 2022

Locatie: Huis der Provincie Gelderland
Markt 11, 6811 CG Arnhem
Datum: 15 juni 2022
Verzamelen: 16.00 uur voor Provinciehuis met ludieke actie
Hoorzitting: 18.30 uur met diverse insprekers van sector & regio.

Let op! De betrokken partijen kiezen voor een publieksvriendelijke actie. De trekkers mogen daarom thuisblijven. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 juni 2022 - 15:46