Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over een Europees minimumloon. Dat verschilt per land. Het voorlopige akkoord schrijft voor dat de EU-lidstaten voortaan moeten toetsen of hun minimumlonen toereikend zijn. Samen met nog 22 andere Europese landen voldoet Nederland nu niet aan die norm. Hierdoor zal de komende jaren de druk om het wettelijk minimumloon te verhogen toenemen. In de pers wordt gesproken over groei naar 14 euro per uur, terwijl het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 in onze sector op € 10,67 ligt. Via deze link vindt u een vergelijking van de huidige minimumlonen in de verschillende lidstaten.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 juni 2022 - 15:29