Vanaf 1 januari 2023 wordt het huidige KBA systeem fors aangepast. De KBA en KBA-GA zijn geldig tot 1-1-2023. Hiervoor in de plaats komt IPM KBA. Meer achtergrond informatie is te vinden op de site van bureau erkenningen.  Geïntegreerde plaagdierbeheersing op het eigen fruitteeltbedrijf betekent toepassen van IPM regels (zie: KPMB/IPM-Knaagdierbeheersing). Wanneer toepassing van rodenticiden uiteindelijk noodzakelijk blijkt, is het vakbekwaamheidsbewijs IPM-KBA vereist. Dit bewijs is te krijgen met het afleggen van het examen IPM-KBA. Het vakbekwaamheidsbewijs IPM-KBA is vijf jaar geldig. Vernieuwen van het vakbekwaamheidsbewijs is mogelijk door het volgen van twee kennisbijeenkomsten.  Eén praktische bijeenkomst, te volgen tijdens gehele looptijd en één theoretische bijeenkomst, afgesloten met een examen, in het laatste jaar van de looptijd.

Daarnaast dient het agrarisch bedrijf gecertificeerd te zijn. Bedrijfscertificering aanvragen gaat via Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven – Aanvraagformulier Bedrijfsregistratie (kpmb.nl). Een bedrijfscertificering betekent een initiële bedrijfsaudit en een jaarlijkse “onderhoudsaudit”.

Rodenticide hebben daarnaast een toelating nodig. Deze wordt afgegeven door het Ctgb. Momenteel zijn er alleen rodenticide toegelaten voor gebruik in de bedrijfsgebouwen en daar rondom op het erf. Er zijn geen toelatingen voor gebruik in de boomgaard. Deze worden ook niet verwacht.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 22 februari 2022 - 16:51