De komende tien jaar staat de fruitsector grote veranderingen te wachten op het gebied gewasbescherming. Robuuste rassen kunnen een sleutel zijn om de afhankelijkheid van middelen te verminderen. Op Proeftuin Randwijk zijn in de afgelopen jaren een groot aantal nieuwe rassen met resistenties of verminderde vatbaarheden geplant. Ook in de komende jaren zullen zowel op het biologische als op het gangbare deel van de proeftuin, proeven met robuuste rassen worden geplant.

Op het biologische perceel wordt dit voorjaar een demo geplant met rassen die diverse resistenties of verminderde gevoeligheden hebben. Dezelfde demo wordt ook geplant in Zweden en Denemarken, waar minder middelen zijn toegestaan dan in Nederland. Op deze wijze krijgen we een goede indruk hoe deze rassen het doen onder een regime van biologische bestrijding en onder een regime van een beperkte inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Binnen het standaard rassenonderzoek dat wordt uitgevoerd door Alma van der Heiden van WUR worden rassen vergeleken die nog niet geïntroduceerd zijn, dus nog onder nummer. In deze vergelijking worden twaalf nieuwe rassen geplant en opgevolgd. Daarnaast worden ook de ervaringen van de nieuwere WUR-selecties zoals WUR28, WUR29 en WUR37 in de demo meegenomen.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door NFO, enkele afzetpartijen, een aantal boomkwekers en een adviesorganisatie. Het onderzoek is dus vooralsnog puur privaat, waar het in feite wel de toekomst van de fruitsector behelst. Indien deze zoektocht nu niet gebeurt, wordt een wissel getrokken op de fruitteler van de toekomst. Dit geldt zowel voor de biologische als voor de conventionele teler.

Supporter van Proeftuin Randwijk
Gaat de toekomst van de fruitsector u ook aan het hart? Dan is een bloeiende Proeftuin Randwijk ook in uw belang!
Voor het voortbestaan van Proeftuin Randwijk is financiële steun van het bedrijfsleven en dus ook van fruittelers en ZZP-ers die actief zijn in de fruitteelt noodzakelijk. Supporters zijn de fruittelers of ZZP-ers die actief zijn in de fruitteelt en die jaarlijks een financiële bijdrage aan de proeftuin leveren. Voor fruittelers zijn de kosten van het supporterschap € 190,- per jaar (excl. BTW).

Als supporter krijgt u gratis toegang tot de jaarlijkse open dag, een jaarlijkse rondgang en wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. Lees alle informatie en meldt u aan via www.proeftuinrandwijk.nl.

Voor toeleveranciers, fabrikanten of afnemers rondom de fruitsector bestaat de mogelijkheid om sponsor te worden van Proeftuin Randwijk. Met een sponsorschap ondersteunt u het onafhankelijke onderzoek ten behoeve van de Nederlandse fruitsector. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in een sponsorschap van Proeftuin Randwijk kunnen contact opnemen via info@proeftuinrandwijk.nl. Wij maken graag een afspraak om verder te praten over sponsoring of de mogelijkheden om onderzoek te laten doen door Proeftuin Randwijk

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 22 februari 2022 - 13:33