Het college van de gemeente Buren heeft onlangs besloten dat er niet langer een aparte vergunningaanvraag nodig is voor teeltondersteunende voorzieningen die nodig zijn voor de laanboomteelt en productieboomgaarden zoals boompalen en tonkinstokken. Dit zijn twee grote bedrijfstakken binnen deze gemeente. De bestemmingsplannen in de gemeente waren op dit punt niet duidelijk, nu is er een eenduidig beleid.
Met het vervallen van de vergunningsaanvraag leidt dit tot minder administratie en daarmee minder kosten voor zowel ondernemers als de gemeente. Omgevingsdienst Rivierenland (is voor bedrijven en inwoners in de regio Rivierengebied de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) neemt dit voortaan als uitgangspunt bij de beoordeling van aanvragen en verzoeken om handhaving.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 30 juli 2020 - 15:58