Begin september wordt door de stuurgroep (overheid, agrarische bedrijfsleven en NGO’s) besloten over het uitvoeringsprogramma van de Visie gewasbescherming 2030. Het uitvoeringsprogramma gewasbescherming is de uitwerking van de visie gewasbescherming 2030 die in april 2019 door Landbouwminister Schouten is gepresenteerd. De visie geeft aan hoe de verdere verduurzaming van de gewasbescherming vorm kan krijgen, om de teelt mogelijk te houden en aan de maatschappelijke eisen te voldoen. Hiervoor is een forse inspanning nodig. Gewasbescherming is een belangrijk onderwerp voor de fruitteeltsector. De NFO zit samen met LTO aan tafel om een werkbaar uitvoeringsprogramma te krijgen. De lange termijn doelstellingen voor 2030 moeten voldoende in evenwicht zijn met de inzet die nodig is voor het feit dat ook vandaag en morgen de gewassen gezond gehouden moeten worden.

In gesprek
Alle plantaardige sectoren gaan in gesprek met hun achterban voordat een definitief standpunt over het uitvoeringsprogramma wordt ingenomen. De NFO organiseert deze bijeenkomst op 11 augustus aanstaande. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de omgeving van Tiel. Wilt u bij hierbij aanwezig zijn dan is opgave verplicht via onderstaand formulier. Het maximale aantal deelnemers is 40 personen. De bijeenkomst is alleen voor fruittelers die lid zijn van de NFO. Wanneer door aangescherpte corona voorschriften de bijeenkomst niet door kan gaan wordt een online bijeenkomst georganiseerd.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 30 juli 2020 - 11:28