Het gemiddeld fruitteeltinkomen stijgt in 2020 naar 51.000 euro per onbetaalde aje (arbeidsjaareenheid), dat is de verwachting van  Wageningen Economic Research (WER). Het is een forse stijging ten opzichte van 2019 en 2018 toen het inkomen op 36.000 en 30.000 euro per aje bleef steken. Toch blijft de rentabiliteit binnen de fruitsector nog steeds negatief. De opbrengst per 100 euro kosten steeg van 95 in 2019 naar 99 in 2020.

De naar buiten gebrachte inkomensvoorspellingen zijn met nadruk een raming. De berekening is gebaseerd op de afzet van fruit dat geteeld is in het huidige productiejaar, terwijl het afzetseizoen nog lang niet afgelopen is. Bij de berekening van het fruitteeltinkomen baseert WER zich op het feit dat door de coronacrisis mensen gezonder gingen eten en daardoor de verkoop van hardfruit steeg. Het afzetseizoen 2019/’20 eindige met goede prijzen voor appels en peren. WER verwacht dat de goede prijsontwikkelingen nog een tijdje zal aanhouden. De appelprijs voor het afzetseizoen 2020-2021 wordt 30% hoger geraamd dan een vorig seizoen. Voor peren wordt een prijs geraamd iets boven het niveau van vorig jaar (+2%).
Bij zachtfruit waren de resultaten wisselend. De verkoop van rode bessen die vooral via de horeca worden verkocht, viel in het voorjaar stil en ligt nu weer stil. De opbrengsten van rode bessen zijn daardoor lager dan anders.

Opbrengst per bedrijf
Al met al wordt voor de fruitteelt een stijging van de opbrengsten geraamd tot bijna 450.000 euro per bedrijf. Dit is een toename van ongeveer 6%. Werk voor derden zoals sorteren en verpakken (overige opbrengsten) leverde in 2019 ruim 45.000 euro op. De afgelopen jaren was werk voor derden goed voor circa 10% van de totale opbrengsten van een bedrijf. De variatie hierin is groot. Er zijn bedrijven die geen opbrengsten uit werk voor derden hebben, en er zijn bedrijven die het merendeel van de opbrengsten realiseren uit werk voor derden (lees verder onder grafiek).

Toegerekende kosten
WER schat dat de betaalde kosten en afschrijvingen per fruitbedrijf dit jaar gemiddeld met 2% zijn gestegen. De totale kosten worden geraamd op 375.000 euro per bedrijf. De betaalde arbeidskosten, voornamelijk voor de oogst, vormen de grootste kostenpost (aandeel van circa 35%). Dit jaar stegen de arbeidskosten door hogere uurtarieven voor inhuurkrachten (lees verder onder grafiek).

De toegerekende kosten zijn de kosten die worden gemaakt voor de teelt van de gewassen en de vermarkting van de producten zoals gewasbescherming, meststoffen en aflevering. Ook de afschrijvingen op investeringen in plantopstanden vallen eronder. De kosten van energie en financiering zijn afgenomen.

Kijk op agrimatie.nl voor meer informatie over de geraamde fruitteeltinkomens.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 22 december 2020 - 09:40