Op 20 april vond de Algemene Leden Vergadering van de NFO-kring Noord-Nederland plaats. Een vergadering met een uiterst gevarieerd programma én een interactief karakter. Leden konden vragen stellen aan NFO-voorzitter Gerard van den Anker, daarnaast was er een presentatie van blauwe bessenteler Gerard Vrielink.

De vergadering vond vanwege corona online plaats; de schuur van kringvoorzitter Cees Masteling in Marknesse fungeerde hierbij als studio. Hij opende de vergadering en ging daarbij onder meer in op de stand van de zaken qua teelt en in de afzet. Ook zoomde Masteling in op de corona-situatie. “We zien en spreken elkaar te weinig. Ook de kringbestuursvergaderingen vinden veelal vanachter de computer plaats. Door corona is een aantal mensen goed ziek geworden, daarnaast zijn mensen overleden. Veel leed waar we niet aan voorbij kunnen gaan. We hopen dat er dit seizoen weer vrijheid komt om dingen te organiseren. Zo gauw het weer mogelijk is, gaan we weer excursies doen. Kring Noord heeft de hoogste NFO-lidmaatschapsgraad in Nederland. En er komen nog steeds leden bij.”

Leden gingen ook in gesprek met NFO-voorzitter Gerard van den Anker; zij konden digitaal vragen aan hem stellen, met name over zijn tijd in de Tweede Kamer. Van den Anker kreeg onder andere de vraag of hij zijn stem daadwerkelijk heeft kunnen laten horen. Hij zei bewust beperkt aanwezig te zijn geweest in zijn werkkamer. “Ik heb me vooral onder de mensen begeven en op die manier de medewerkers van de politici veel beter leren kennen. De lijnen zijn korter en sneller geworden. Het is nu zaak om gebruik te blijven maken van de opgedane contacten. Mensen blíjven uitnodigen om te laten zien waar het om draait in de fruitteelt. Er moeten heel veel beslissingen worden genomen; we dienen er aan de voorkant voor te zorgen dat we zichtbaar zijn en gehoord worden.”

Van den Anker gaf ook aan dat de NFO zich richt op het voeren van gesprekken met supermarkten, om een betere prijs voor de teler te realiseren. “Deze discussie is op gang gebracht door Farmer Friendly, een initiatief van Farmers Defence Force. Insteek is dat er meer geld gaat komen op het boerenerf. Inmiddels zitten Frits van Eerd van Jumbo en Marit Egmond van Albert Heijn al aan tafel hierover; dat is nog niet eerder gebeurd. We zijn benieuwd of het niet alleen bij mooie woorden blijft.”

De NFO-voorzitter benadrukte ook dat alle marges transparant moeten zijn, in plaats van er geheimzinnig over te doen. “Iedereen in de keten moet geld verdienen, maar het is zaak om ervoor te zorgen dat de teler, die al het werk doet en risico loopt, niet de sluitpost is.”

Een lid gaf ook aan geluiden te horen dat men vlees in de supermarkten duurder wil maken en groenten en fruit goedkoper. Hij vindt dit een gevaarlijke ontwikkeling. Van den Anker was het hiermee eens. “Waar blijft trouwens de BTW-marge op fruit? Deze zou eigenlijk terecht moeten komen bij de teler.”

Ook werden er vragen gesteld over het minimumloon: dit stijgt en het verschil tussen bruto en netto moet volgens leden kleiner worden om concurrerend te blijven. Ze vragen zich af wat ze op dit vlak kunnen verwachten van de NFO. “Het minimumloon is hoger dan in bijvoorbeeld  omringende landen, en dit krijgen we niet omlaag”, zei Van den Anker. “De sociale lasten, bijvoorbeeld de WW- premie, moeten we daarentegen wel lager zien te krijgen. Daar zet de NFO zich volop voor in.”

De vergadering werd afgesloten met een presentatie van blauwe bessenteler Gerard Vrielink. In Noord-Nederland zijn behoorlijk wat blauwe bessentelers aangesloten bij de NFO. Vrielink runt, samen met zijn vrouw Johanneke en dochter Maaike, een bedrijf in Vriezenveen, met een oppervlak van 13,5 hectare. Het sorteren en bewaren vindt plaats bij Fruitmasters en ook de afzet loopt via deze weg. Daarnaast omvat het bedrijf een boerderijwinkel met terras. “Onze bessen hebben het On the way to PlanetProof-keurmerk. Dit levert zeker wat op, al is het niet altijd zichtbaar”, zei Vrielink.

Om een goede rassenkeuze te kunnen maken, heeft de familie Vrielink een eigen testveld voor nieuwe rassen. “We kiezen bewust voor meerdere rassen, om zo spreiding te creëren in de pluk en de personeelsinzet. Afgelopen winter zijn sommige rassen overigens compleet bevroren, als gevolg van de strenge vorst en sneeuw.”

De teler gaf ook aan dat ziektes en plagen een uitdaging vormen in de blauwe bessenteelt. Vooral de druk van luizen en dopluizen moet volgens hem omlaag. Deze verspreiden namelijk onder meer het Blueberry scorch virus. “Daarnaast komt onder andere Pseudomonas voor en is zeker Drosophila suzukii ook een probleem. De inzet van Tracer en Exirel is daarvoor hard nodig.”

Van den Anker gaf daarop aan dat de vrijstelling hiervoor, die mede mogelijk wordt gemaakt door de NFO, begin mei wordt verwacht.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 29 april 2021 - 13:35