Afgelopen dinsdag, 27 maart, heeft het Europees Parlement tegen MRL’s voor Teppeki in kleinfruit gestemd. De Europese Commissie had na een goedgekeurde wetenschappelijke beoordeling door EFSA en met steun van alle Europese lidstaten een voorstel ingebracht om MRL’s voor Teppeki vast te stellen. De MRL’s die de commissie voorstelt zijn noodzakelijk om een toelating in kleinfruit te kunnen krijgen.

Met gezochte argumenten en een politieke insteek werd door een Frans lid van het parlement een bezwaar ingebracht. 52,4 % van de parlementsleden steunde dit bezwaar. De NFO had voorafgaand aan de stemming met diverse parlementsleden contact opgenomen en hen geïnformeerd over de noodzaak van selectieve insecticide om de gewasbescherming verder te verduurzamen. Mede hierdoor was bij de Nederlandse parlementsleden de steun voor het bezwaar lager, namelijk 48%.

PVV, D66, PVV, GroenLinks, PvdD en Rookmaker stemden voor het bezwaar. CDA, VVD, JA21, SGP en CU gingen niet mee in het bezwaar en steunden het voorstel van de Europese commissie om de MRL’s vast te stellen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 29 april 2021 - 13:37