Wat is de rol van telersverenigingen, belangenbehartigers en financiële instellingen in het vergroten van de concurrentiekracht van Nederlandse fruittelers ten opzichte van minder duurzame teeltgebieden? Dat is de centrale vraag in de thesis – een soort scriptie – die Richelle Huids van Fruitbedrijf Huids in Vilt gaat schrijven, om haar master Sustainable Business & Innovation aan de WUR te kunnen afronden.

Zij wil onderzoek doen naar dit thema vanwege haar interesse in de fruitteeltsector, bedrijfseconomie, beleid, en de invloed hiervan op bedrijfsvoering. In de thesis staat het financiële rendement/perspectief voor de teler centraal: hoe integreert de teler duurzaamheid met voldoende economisch rendement?

Richelle staat open voor ideeën/invalshoeken die interessant zijn voor dit onderzoek. Telers en andere sectorpartijen die hier ideeën over hebben, kunnen contact met haar opnemen via richelle.huids@wur.nl. “Door voldoende input van betrokken partijen uit de sector te verkrijgen, verwacht ik tot een meer specifieke probleemstelling/hoofdvraag te komen en hoop ik een bijdrage te mogen leveren aan de positie van de Nederlandse fruitteler”, geeft Richelle aan.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 14 september 2023 - 16:30