Heeft u een werknemer in dienst die de AOW-leeftijd heeft bereikt? Sinds 1 juli jongstleden betaalt u deze werknemer nog zes weken loon door bij ziekte. Voorheen was dat 13 weken. Voor AOW-gerechtigden die al vóór 1 juli 2023 ziek waren, blijft de doorbetalingstermijn van 13 weken gelden.

Ook de re-integratieverplichting is per 1 juli 2023 gewijzigd van dertien naar zes weken. Daarnaast mag u een zieke werknemer ontslaan die de AOW-leeftijd heeft bereikt, en waarbij herstel niet binnen een periode van zes weken wordt verwacht.

Kijk voor meer informatie over het werken met AOW’ers op de themapagina van de Werkgeverslijn Land- en tuinbouw. Meer informatie vindt u ook op de site van het UWV.

Bron: Werkgeverslijn Land- en tuinbouw/UWV

Dit bericht is geplaatst op donderdag 14 september 2023 - 16:25