In februari heeft de Technische Commissie Techniekbeoordeling de H.S.S. met Intelligent Spray Application (I.S.A.) van Hol Spraying Systems erkend als een 99% Drift Reducerende Techniek (DRT). De 99% DRT-erkenning is goedgekeurd zonder GPS.
De optie H.S.S. I.S.A. is leverbaar op alle enkelrij-boomgaardspuiten met een tankinhoud van 1.000 tot en met 3.000 liter. Ook de machines die zijn afgeleverd in 2019 en 2020 en die al in praktijk rijden vallen nu onder de 99% DRT-erkenning. Op dit moment, bij de start van het nieuwe seizoen, zijn er tien machines uitgerust met H.S.S. I.S.A. Deze machines gaan in vier verschillende landen aan het werk.

Gewasbescherming met 3D taakkaarten
“Het afgelopen jaar hebben we een succesvolle samenwerking met Agromanager gehad. Samen hebben we ervoor gezorgd dat de H.S.S. Controlbox in combinatie met de Agromanager Spraycontroller nog beter is geworden”, vertelt Hendrik Hol.
Voor de communicatie tussen Agromanager (3D taakkaart programma) en de H.S.S. Controlbox (touchscreen spuitbediening) word de Agromanager Spraycontroller op de spuit gemonteerd. De Spraycontroller geeft door aan de Controlbox wanneer de doppen open en dicht moeten, daarnaast worden er nog andere parameters doorgegeven zoals: gewenste rijsnelheid, te verwachte afgifte per hectare en de te tanken hoeveelheid. Ook is het dan mogelijk de afgifte per boom in drie hoogtezones te laten variëren. Dit biedt veel mogelijkheden bij inzet van dunmiddelen en groeiregulatoren.
Andersom stuurt de H.S.S. Controlbox de volgende gegevens terug naar Agromanager: actuele tank inhoud, actuele flow, actuele spuit druk en locatie.
“Na uitgebreid onderzoek en overleg hebben we gemerkt dat de standaard ISOBUS-terminals niet in staat zijn om de afgifte bij verschillende hoogtesecties in de boom net zo efficiënt aan te sturen als de Spraycontroller. Met de Spraycontroller is het aansturen van de machine doormiddel van 3D-taakkaarten wel goed mogelijk. Op deze manier zijn we in staat om 52 ha te behandelen op boomniveau in drie verschillende hoogtesecties. Bij de ISOBUS-terminals liepen we tegen de grens aan van het maximaal te behandelen areaal”, aldus Hol.

Hol vertelt dat de H.S.S. I.S.A. ook al aan de nieuwe ISO-normen, die in 2023 zullen ingaan, voldoet. Dat betekent dat de controle op de werking en het gebruik van de drift beperkende maatregelen meetbaar is. Zo worden spuitdruk, dophoogte, ventilatorsnelheid en rijsnelheid tijdens het spuiten vastgelegd.

Dit seizoen worden door Fruitconsult vier machines in verschillende regio’s actief gevolgd en gemonitord. Met deze praktijkervaring kan de advisering goed afgestemd worden op de nieuwste technieken.

Q3 volledig autonome oplossing
Na het afronden van het ontwikkel- en testtraject van H.S.S. GPS en de H.S.S. I.S.A. is de boomgaardspuit nu ook klaar voor volledig autonoom werken. De H.S.S. is het eerste merk waarbij dit kan. H.S.S. gaat nu ook door naar het volledig automatiseren van andere machines. In het derde kwartaal van 2021 verwacht Hol een volledig autonome oplossing te kunnen presenteren voor zowel gewasbescherming, onkruidbeheersing, grasmaaien en klepelen, wortelsnijden en plaatsspecifiek bemesten.

Kijk voor meer informatie op holsprayingsystems.com.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 11 maart 2021 - 14:47